Drevenice >> Strážov
Počet nadzemných podlaží: 2
Počet podzemných podlaží: 1
Svetlá výška 1.PP: 2535 mm
Svetlá výška 1.NP: 2755 mm
Svetlá výška 2.NP: 2500 mm
Počet obytných miestností: 12
Obytná plocha: 223,41 m2
Úžitková plocha 1.PP: 139,07 m2
Úžitková plocha 1.NP: 197,89 m2
Úžitková plocha 2.NP: 95,57 m2
Zastavaná plocha: 217,08 m2
Obstavaný stavebný priestor: 1266,3 m3

Strážov
vizualizácia 1