• Naša projekcia poskytuje komplexné architektonické, projekčné a inžinierske služby vrátane odborného poradenstva pri výbere územia, účelu stavby, konštrukčných systémov
    a investičných zámerov, ktoré klientom pomáhajú lepšie zhodnotiť svoje zámery.
  • Projektová činnosť je širokospektrálna, spolupracujeme s architektami pri vypracovávaní územných plánov, štúdií, projektov pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačné projekty a projekty skutkového vyhotovenia stavieb.
  • Pri jednoduchých a drobných stavbách (záhradné altánky, garáže, prístrešky, oplotenia, rodinné domy, rekreačné chaty) poskytujeme poradenstvo pri výbere konštrukčných systémov, materiálov a v neposlednej miere doporučujeme vhodných dodávateľov stavieb.V prípade projekcie stavieb, kde si nás vyberie dodávateľ, volíme technológiu, materiálya konštrukčný systém podľa zamerania dodávateľa.
  • Sledujeme celý prípravno realizačný proces stavieb až po ich výstavbu a odovzdaniedo užívania s cieľom maximálneho uspokojenia našich klientov.